De Schoolraad is een adviesorgaan waarin enkele leerkrachten, gecoöpteerden en ouders zetelen.

Zij kunnen advies geven in het algemene bestuur en beleid van de school.

Vanuit de leerkrachten zetelen juf Nele (peuterklas Cocon), Juf Kathleen (L3/4 Cocon) en juf Marleen (K1 Hofstraat) hierin.  
De ouders worden vertegenwoordigd door mevr. Ayse Uresin, mevr. Ingrid Frenier en mevr. Naciya Bora.
Onze gecoöpteerde leden zijn mevr. Eliane Roelandts en mevr. Marjan Decroon.

Ook de directeur zetelt in de schoolraad.  Hij heeft daar ook een adviserende rol.